Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 618A "Kriváň"


Rok výroby/ Production: 1953/54 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31, 6BC32, 6L31, EM11, AZ11

Cena / Price (1955): 1490,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 125, 150, 220 a 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění, přípojka na gramofon a druhý reproduktor. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, plexisklový obdélníkový kryt pod knoflíky, ozdobná mřížka magického oka z bakelitu.

Kriváň je jeden z nejvyšších vrcholů Slovenska, měří 2494 m a nachází se ve Vysokých Tatrách. Byl neoficiálním symbolem Štúrovců (ti na něj konali výstupy), a stal se také i symbolem národním.


Description: 6 circuit AM superhet (SW, MW, LW) with AC power 110, 125, 150, 220 or 245V/50Hz. Tone control and band width switch, tuning indicator, pick up and second speaker connectors. Round speaker with 200 mm diameter, glass scale, wooden cabinet, cover from plexiglass under knobs, tuning indicator mask from bakelit.