Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 619A "Dalibor"

Rok výroby/ Production: 1954/55 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, EF22, EF22, EBL21, EM11, AZ11

Cena / Price (1955): 1490,- Kčs

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 110, 120, 220, 245V/50Hz. Přepínač tónové clony a šířky pásma, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

Dalibor je opera o třech dějstvích Bedřicha Smetany na libreto Němce Josefa Wenziga v překladu Ervína Špindlera. Smetana ji napsal v letech 1866–1867, premiéru měla 16. května 1868 v Novoměstském divadle v Praze při příležitosti položení základního kamene Národního divadla


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 110, 120, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, round speaker 200 mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet.