Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 621A "Opera"

Rok výroby/ Production: 1955/56 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31, 6BC32, 6CC31, 2x 6L31, EM11, 2x 6Z31


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 125, 150, 220, 245V/50Hz. Kulatý reproduktor o prům. 270 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, zlacené rámečky, mosazné kroužky v knoflících. Příjímač má pásmové ladění na krátkých vlnách, tónovou clonu, volič přednesu při různých šířkách pásma, dvojčinný koncový zesilovač o výkonu 5W.

Opera (z italského opera in musica, hudební dílo) je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou tak, že herci text (libreto) zcela či zčásti zpívají za instrumentálního doprovodu.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 125, 150, 220, 245V/50Hz. Bandwidth/tone switch, SW bandspread, push-pull 5W amplifier, round speaker 270 mm, glass scale, wooden cabinet.