; Tesla 625A "Hymnus"
Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 625A "Hymnus"

Rok výroby/ Production: 1958/59 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6F31, 6B32, 6BC32, EF80, PL82, EM80, EZ81

Cena / Price (1961): 1700,- Kčs


Popis: Osmiobvodový (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a desetiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, reproduktorová sestava 3D. 4 reproduktory, 2 kruhové o prům. 200 mm a 2 kruhové výškové o prům. 100 mm (u výrobků s označením 625A-1 nahrazeny 2 elektrostatickými reproduktory), skleněná stupnice, dřevěná skříň, ozdobné lišty a terče na knoflících z eloxovaného hliníku, bakelitové mřížky postranních reproduktorů. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1002A "Maestro I", skříňové gramorádio 1106A "Maestro II", šasi přistroje bylo použito v hudebních skříních LE59, 4312A Hollar, 4313A Brandl, a 4314A Brožík. Verze pro vývoz měla VKV normu CCIR 88-100 MHz.

Hymnus (z řeckého „hymnos“, chvalozpěv) je především starořecká píseň sólová nebo sborová oslavného charakteru a různého rozsahu, jejímž tématem jsou nadosobní a vznešené hodnoty a jevy, jako je víra, život, vlast, lidstvo, příroda či technika.


Description: 8 circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW) - 10 circuit FM OIRT (66-73 MHz) superheterodyn for AC power 120-220V/50Hz. Keyboard for band and power switch, tube tuning indicator, bass/treble control, ferrite antena rotation control knob. 4 speakers for 3D sound, glass scale, metall lines, wooden cabinet, plastic knobs and speaker covers. Chassis of Tesla 625A was used also in following gramocombinations: 1002A "Maestro I", 1106A "Maestro II", LE59, and TV consoles 4312A Hollar, 4313A Brandl, 4314A Brozik. Export version with FM CCIR 88-100 MHz.