Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 632A


Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Pardubice, n.p.)

Cena/ Price (1973) 4500,- Kčs


Popis: Tranzistorový 14+1 obvodový VKV (66 - 73; 87,5 - 104 MHz) stereofonní superhet s oddělenými reproduktory a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tlačítkové přepínání rozsahů FM, stereo příjmu, AFC, přehledového ladění a vstupů pro magnetofon a gramofon, plynulá regulací výšek, basů, vyvážení kanálů a hlasitosti, indikátor vyladění, oddělené vstupní jednotky pro OIRT a CCIR pásmo, výkonový NF zesilovač 2x 6W. Dřevěná skříň, kovový panel.


Description: All transistor 14+1 circuit FM (66 - 73; 87,5 - 104 MHz) stereo superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Separated speakers. Keyboard function switches, tuning indicator, bass/treble/volume/balance control, 2 tuners for OIRT and CCIR bands, 2x 6W amplifier, wooden cabinet, metal panel.