Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 814A

Rok výroby/ Production: 1977/78 (Tesla Bratislava, n.p.)


Popis: Tranzistorový 13+8 obvodový (VKV OIRT/CCIR), 7+1 obvodový (KV, SV, DV) stereofonní superhet s oddělenými reproduktory a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tlačítkové přepínání rozsahů, šířky pásma, stereo příjmu, AFC a vstupů pro magnetofon a gramofon (přepínatelný vstup pro krystalovou nebo magnetodynamickou vložku), plynulá regulace výšek, basů, vyvážení kanálů a hlasitosti, senzorové přepínání VKV norem OIRT/CCIR, 4 senzorové předvolby pro FM pásmo, indikátor vyladění a síly signálu, výkonový nf zesilovač 2x 15W. Dřevěná skříň, kovový panel.


Description: All transistor 7+1 circuit AM (SW, MW, LW), 13+8 circuit FM stereo superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Separated speakers. Keyboard function switches, tuning indicator, bass/treble/volume/balance control, 2x 15W amplifier, input for tape recorder and gramoplayer (available for crystal or MM pickup), sensor FM presets, wooden cabinet, metal panel.