Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla A5 - ANP450

Rok výroby/ Production: 1975 - 1976 (Tesla Přelouč, n.p., Tesla Litovel, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 3x KF124, KC149, 7x KC148, 2x GC512, GC511K/521K, GD608, MAA145, GA201, 2x GA206, KZZ74, 4x KY130/80

Rozměry/ Size: 340 x 80 x 190 mm, hmotnost/ weight: 4 kg

Cena/ Price: 3200,- Kčs

Popis: Přenosný radiomagnetofon (VKV OIRT, SV) s napájením ze střídavé sítě nebo z vestavěných baterií, případě z externího napájecího zdroje 12V. Kmitočtová charakteristika 80-8000Hz. Jednomotorová kazetová mechanika odvozená z typu B60 umožňuje záznam, přehrávání, převíjení oběma směry a krátkodobé zastavení posuvu. Držák pro kazetu se vyklápí směrem do boku, zároveň se kazeta vysune asi 2 cm ven. Skříň z tvrzeného polystyrenu v různých barvách, oválný reproduktor, teleskopická anténa, tahové potenciometry. Automatická regulace záznamové úrovně. Část série byla vybavena ručkovým indikátorem stavu baterií.

Přístroj nebyl příliš konstrukčně podařený, často se ulamovala tlačítka magnetofonu, jednotlivé části trpěly různými poruchami. Původní výrobce Tesla Přelouč výrobu předal v rámci delimitace do Tesly Litovel, ale ani poté se kvalita přístroje nezlepšila.


Description: Portable mono AM/FM radiocassette recorder for 220V AC or battery power. Frequency characteristic 80-8000Hz, automatic record level control, oval speaker, telescopic antena. Plastic cabinet in various colors.
Když se začal v podniku předhánět světový vývoj prvních kazetových magnetofonů, náš vývojový úsek vyvinul a do výroby dal zavést první kazetový radiomagnetofon s označením A5. Ne, že by toto označení signalizovalo jeho špatnou kvalitu (jako při hodnocení ve škole), ale chtělo se dokázat našemu trhu v RVHP, že i v oboru elektrotechniky jsme na dobré úrovni.
Přes všechny pozitivní stránky přístroje, jako byla jeho přenosnost, napájení jak z baterií, tak i ze sítě a vestavěné rádio se dvěma vlnovými rozsahy, se jeho odbyt na trhu nedařil řádně prosadit. Nebylo to ani tak z důvodu jeho vzhledu, ale hlavní překážkou byla jeho cena, která byla v porovnání se světovým trhem malých kapesních přehrávačů dosti velká.
Podnik tak začal hledat úspory, které by mohly zajistit tomuto přístroji větší oblibu u zákazníků. Jednou z cest, která se v tomto ohledů rýsovala, bylo dosažení příznivějších cen u subdodávek komponentů tohoto přístroje. Největší položku činil nákup vestavěného radiopříjímače, které dodávala Tesla Bratislava. Jelikož se na poli jednání v rámci GŘ Tesla stále nemohlo dosáhnout přijatelného kompromisu, rozhodl se to prověřit sám generální ředitel Karel Vancl.
Jeho spanilá jízda začala v Tesle Bratislava. Vedení tohoto podniku nenechalo nic náhodě a na prověrku se velice dobře připravilo. Bylo si vědomo toho, že generál si může jen těžko ověřit jejich vykazované náklady na výrobu tohoto rádia a proto vsadilo na svůj vyhlášený "haló efekt".
Od časného rána byl generální ředitel při prohlídce podnikových pracovišť bouřlivě vítán nadšenými pracovníky podniku. Vedení podniku pro ně nechalo udělat v nejlepší zbrojařské dílně na Slovensku tu nejlepší kulobrokovnici a jménem pracujících ji na veřejném mítinku předalo do vlastních rukou generálního v dřevěném pouzdře z ebenového dřeva.
V odpoledních hodinách pak na počest svého milého hosta a kvůli zkoušce jeho dárku uspořádal ředitel Tesly Bratislava pravý myslivecký hon v protekční oboře. Tamní myslivci se předháněli v tom, kdo do volné přírody vypustí více bažantů a doma odchovaných zajíců, které měl generální ulovit. Když se to generálnímu nepovedlo, vždy je zastihla nějaká nečekaná kulka místního myslivce. Tak se také stalo, že pan generální našel mezi ulovenou zvěří i jednu pravou lišku. Stal se tak Slovenským králem honu.
Po rozloučení s podnikem Tesla Bratislava se i s nákladem ulovené zvěřiny vydal na zpáteční cestu do Prahy. Cestou se však musel ještě stavit i v Tesle Litovel, aby zde sdělil, že sám nenalezl nic protiprávního, co by opravňovalo Teslu Bratislava mastit si kapsu na výrobě radiomagnetofonu A5.

Z knihy Mladé gramofony; Vojtěch Vyroubal, Brno 2010