Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Magnetofon Tesla B200 - ANP284

Rok výroby/ Production: 1972/74 (Tesla Přelouč, n.p.)

Tranzistory/ Transistors: KC149, 6x KC148, 2x GF505, 2x OC170, GC511K, GC521K, 2x GA206, 2x GA203, 2x KY130/80, 5NZ70

Cena /Price (1972): 2470,- Kčs


Popis: Stolní kazetový magnetofon s vestavěným sedmiobvodovým superhetem (VKV OIRT) pro napájení ze střídavé sítě. Kazetová mechanika s asynchronním motorem napájeným 220V, ovládání převíjení oběma směry, krátkodobým zastavením, přehráváním a nahráváním, otevírání dvířek kazety do boku spojené se zastavovacím tlačítkem. Automatická regulace záznamové úrovně, regulátor hlasitosti spojený s vypínačem sítě, přepínač "radio-magnetofon". Přípojka na reproduktor, vstup pro mikrofon a zesilovač. Kruhový reproduktor o prům. 117 mm, plastová skříň s imitací dřeva, černá maska s ozdobnými hliníkovými pásky. Kmitočtový rozsah magnetofonu 60-10000 Hz, rychlost posuvu 4,76 cm/s.


Description: Table radiocassette mono recorder powered from AC net 110-240V. FM receiver 66-73MHz. Play, record, pause, fast forward and rewind functions, automatic record level control, frequency range 60-10000Hz. Plastic cabinet, metal lines, speaker, microphone and radio DIN connectors.