Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla T566

Rok výroby/ Production: 1946 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ACH1, 6B8G, EF11(13), EL11, EM11, AZ11

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV; KV pásma 49, 31, 25, 19 a 16m) superhet s napájením ze střídavé sítě. Přepínač vlnových rozsahů a jednotlivých KV pásem, elektronkový indikátor vyladění. Kulatý reproduktor o prům. 220 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

Přijímač byl montován z dílů Telefunken, které zůstaly na našem území z předchozí výroby na konci 2. sv. války.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW; SW bandspread 49, 31, 25, 19, 16m ) superheterodyne powered from AC net 110, 125, 150, 220, 240V/50Hz. Round speaker 220 mm, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet.