Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 512008 "ZZ IV"

Rok výroby/ Production: 1951 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 3x EF22, EBL21, 2x EBL1, EM11, AZ12

Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Výkonový zesilovač s výstupem 100V, gramofon s rychlostí 78 ot., plynulou regulací otáčení a piezoelektrickou přenoskou s otočnou hlavou na výměnné ocelové jehly, piezoelektrický mikrofon s předzesilovačem na sklopném stojánku s vypínačem. Dřevěná skříň, sklopné víko, misky na jehly, kontrolní reproduktor o prům. 200 mm. Rozhlasová část má pásmové ladění na KV, elektronkový indikátor vyladění, přepínač šířky pásma. Přístroj byl určen jako malá rozhlasová ústředna do továren a škol. Proto má oddělený výkonový zesilovač s výkonem 8W a 100voltový výstup pro reproduktorový rozvod. Mikrofon se zapíná vyklopením do svislé polohy, činnost je indikována žárovkou. Přijímač je typu "Harmonie".


Description: 6-circuit AM superheterodyn (SW, MW, LW) powered from AC net. Power push-pull amplifier 8W/100V, 78 rpm player with crystal pick-up, crystal microphone with switch, tube tuning indicator, check round speaker 200 mm, band spread on SW band, tone/bandwidth control knob. Equipment was used like small factory or school broadcasting exchange. Based on the "Harmonie" receiver.