Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Titan Symfonik

Rok výroby/ Production: 1934 - Titan Praha, Klimentská 13

Elektronky/ Tubes: AS4100, AS4100, PP416, PV495

Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač s napájením ze střídavé sítě 120 - 220V/50Hz. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříňka, celuloidová stupnice. Přijímač byl vyráběn v licenci podle přístroje Reico Evropa W.

Description: 1 circuit receiver for operation on AC 120 - 220V/50Hz mains. Dynamic spaker with electromagnet, wooden cabinet, celluloid scale. Receiver was made under licence by Reico Evropa W.