Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Titan VV

Rok výroby/ Production: 1933/34 - Titan Praha, Klimentská 13

Elektronky/ Tubes: AS4100, PP416, V430

Popis: Jednoobvodový přímozesilující (SV, DV) přijímač s napájením ze střídavé sítě. Elektromagnetický čtyřpólový reproduktor. Dřevěná skříňka, celuloidová stupnice.

Description: 1 circuit (MW, LW) receiver for operation on AC 120 - 220V/50Hz mains. Electromagnetic speaker, wooden cabinet, celluloid scale.