Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tungsram 7200

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: HP1018, PP4018, PV3018


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

Description: 1 circuit linear receiver, AC/DC power. Dynamic excited speaker, wooden cabinet, glass scale.