Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tungsram 7250

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: MH1118, HP1118, D418, HP1018, PP4018, PV3018


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

Poznámka (Baudyš): Při přepojení na střídavý proud se síťové napětí napřed sníží na 110V (z původních 250, 220, 150 či 120V). Pro anodové obvody se pak toto napětí zvýší elektronkou PV3018 (pracuje jako zdvojovač napětí). <> Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, electromagnetics tuning indicator. Wooden cabinet, celluloid scale.