Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tungsram Orion 44

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Poznámka (Baudyš): Elektronka ACH1 má zapojení lamelové patice podle fy Tungsram (odlišné od zapojení jiných značek).

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale.