Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla-Avex VM6570 HQ

Rok výroby/ Production: 1987 - 1990

Popis: Videomagnetofon systému VHS. Tento přístroj je nástupcem typu VM6465 a taktéž byl vyráběn v licenci firmy Philips. Na trh byl uveden v roce 1987 za cenu 15810,- Kčs. Přístroj má 4 motory, přední vkládání kazety, dálkové ovládání, konektor SCART, anténní vstup a výstup, dva programovací bloky, možnost záznamu odstupňovaného po půlhodinách (v závislosti na počtu stisků záznamového tlačítka). Veškerá tlačítka jsou schovaná pod odklopnými kryty, kromě vypínacího (STANDBY). Na rozdíl od předchozího modelu VM6465 se po 5 minutách nečinnosti nevypíná a lze jej tedy využít jako dálkově ovládaný tuner pro starší televizory bez DO.


Description: Videorecorder VHS, based on the Philips construction. Front loading, remote control, SCART connector, time programming system.

Reklama