Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Volna (SSSR)

Rok výroby/ Production: 1960/62

Popis: Sovětský elektronkový dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze sítě 110, 127, 220, 245V/50Hz. Výklopné chassis s plošnými spoji, sdružené odpory a kondenzátory v plastových destičkách s vývody na jedné straně (tzv. zalisované bloky), síťový transformátor. Obdélníková obrazovka s úhlopříčkou 43 cm s ochranným sklem, dřevěná skříň, plechová zadní stěna.

Dle různých dobových článků poměrně poruchový přístroj, už díky zalisovaným blokům, které často prohořívaly.

Description: All tube TV receiver (made in USSR) with 12 channel carousel program switch, powered from AC net 110, 127, 220, 245V/50Hz. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Square picture screen with 43 cm diameter with protective glass. Wooden cabinet, metal paper cover.