Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Znamja 58 (SSSR)Rok výroby/ Production: 1958

Elektronky/ Tubes: 6N14P, 6F1P, 4x 6Ž3P, 6Ž5P, 2x 6P9, 2x 6N1P, 6P1P, 6P13S, 1C11P, 6C10P, 43LK2B

Popis: Sovětský elektronkový dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájený ze střídavé sítě 110, 127, 220V/50Hz (140W). Obdélníková obrazovka 43 cm s kovovým konusem a ochranným sklem, 2 reproduktory, na boku skříně a pod obrazovkou. Na pravém boku přepínač kanálů a doladění a potenciometr tónové clony. Vpředu zleva síový vypínač s ovládáním hlasitost a jas obrazu, vpravo řízení kontrastu a zaostřovače obrysů. Polouniverzální napájení se žhavicím transformátorem a zdvojovačem anodového napětí s germaniovými diodami.

Description: All tube TV receiver (made in USSR) with 12 channel carousel program switch. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Picture screen with 43 cm diameter and protective glass. Knobs under mask: on left - volume/power switch control, brightness, on right contrast and sharpening. Wooden cabinet, paper back and bottom covers. 2 speakers on right side and under picture tube.