Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B101 - ANP272

Rok výroby/Production: 1980/83

Polovodiče/Semiconductors: 4x KC149, 10x KC148, KU605, 2x MBA810A, 4x GA201, KZ260/11, 2x KY130/150, 2x KY702F

Rozměry/ Size: 470 x 310 x 135 mm

Hmotnost/ Weight: 10 kg

Cena/ Price: 3990,- Kčs


Popis: Stolní čtyřstopý jednorychlostní stereofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 9,53 cm/s, kmitočtový rozsah 50-14000Hz. Ruční řízení záznamové úrovně, cívky o prům. 18 cm, vestavěný reproduktor pro levý kanál. Mechanika odvozená z typu B5, ovládání posuvu i rychlého převíjení jedním knoflíkem. Dřevěná skříň, plastový panel a spodní kryt, průhledné víko.


Description: Stereo tape recorder with 4 tracks, speed 9,53 cm/s, frequency characteristic 50-14000Hz. Counter, manual record level control, volume, bass, treble control, wooden cabinet, plastic panel and bottom cover. Installed speaker for left channel.