Karty BM215 číselné řady 101-200

Zpět na www.oldradio.cz Zpět na měřicí přístroje Zpět na BM215 Karty 1-100 Karty 101-200 Karty 201-300 Karty 301-400 Karty 401-500 Karty 501-600
 
Číslo kartyTyp Číslo kartyTyp Číslo kartyTyp Číslo kartyTyp Číslo kartyTyp
101ECH3  121EL3  141ECH81  161EZ80  181DCH11
102ECH3  122EL5  142ECL81  162EZ81  182DCH11
103ECH4,11,21  123EL6  143ECL81  163PABC80  183DCH21
104ECH4,21  124EL11  144EF80  164PABC80  184DCH21
105ECH11  125EL12  145EF85  165PABC80  185DCH25
106EDD11  126EL12spec.  146EF86  166PCC84  186DCH25
107EF1  127EL51  147EL51  167PCC85  187DDD25
108EF3,5,8  128EM1  148EL84  168PCF82  188DF11
109EF9  129EM1  149EM80  169PCF82  189DF21
110EF12  130EM4  150EM80  170PY83  190DF22
111EF14  131EM4  151CBL1  171DAC1  191DF25
112EF22  132EM11  152CBL1  172DAC1  192DK21
113EF41  133EM11  153CC2  173DAC21  193DL11
114EF42  134EZ2  154CF3  174DAC21  194DL21
115EF50  135EZ4  155CF7  175DAC25  195DLL21
116EFM1  136EZ11  156CK1  176DAC25  196DLL101
117EFM1  137EZ12  157CK3  177DAF11  197DM21
118EFM11  138EL50  158X  178DAF11  198DM21
119EFM11  139EF11  159CL2  179DC11  199PL82
120EK2  140ECH81  160CL4  180DC25  2001F34

Poznámka: Elektronky s více systémy mají na každý systém jednu měřicí kartu. Pokud karta umožňuje měřit více typů nebo ekvivalentů elektronek, je v tabulce uveden převážně první typ z karty. Šířka karty je 60mm.