Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Philips 695A Rondo

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1


Rozměry/ Size: 457 x 487 x 275 mm

Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektromagnetický indikátor vyladění, dřevěná skříň, dva ozdobné mosazné pásy, celuloidová vyjímatelná stupnice ve výklopném bakelitovém rámu.