Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Rektra RA163

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: 2x ECH4, 2x EBL1, EM4, AZ1

Rozměry/ Size: 589 x 347 x 234 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě (=Philips 925X). Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dvojčinný koncový zesilovač. Dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (=Philips 925X). Dynamic speaker, tube tuning indicator, push-pull power amplifier. Wooden cabinet, glass scale in bakelite frame.