Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Choral (U, B)


Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • Choral: AH1, AC2, AF3, AB2, AL4, AZ1
  • Choral U: CH2, CC2, CF7, CBC1, CL2, CY1, EU0 (EUIX, EUX), U1220/5
  • Choral B: KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1
  • Rozměry/ Size: 453 x 505 x 270 mm


    Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením buď jen ze střídavé sítě (Choral), nebo i ze stejnosměrné sítě (Choral U) nebo jen z baterií (Choral B). Dynamický buzený reproduktor (u typu B s permanentním magnetem), dřevěná skříň, skleněná stupnice s plechovým rámečkem.

    Description: 5 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net ("U" version from AC/DC net, "B" version from installed batteries). Dynamic excited ("B" version has permanent) speaker. Wooden cabinet, glass scale with metal frame.