Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1016A "Sonáta"

Rok výroby/ Production: 1964/66 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, EAA91, ECL86

Popis: Šestiobvodový (SV) - osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, plošné spoje, selenový usměrňovač PM28RA. Oválný reproduktor 100 x 160 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Čtyřrychlostní gramofon HC643 pod odklopným krytem s dvěma hroty pro standardní a dlouhohrající desky. Přijímač je typu 323A.


Description: 6 circuit AM (SW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, printed circuit board, selenium rectifier PM28RA, oval speaker 100 x 160 mm, glass scale, wooden cabinet. Gramoplayer HC643 (16, 33, 45, 78 rpm) under cover. Based on the 323A receiver.