Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1020A "Capricio"

Rok výroby/ Production: 1966/67 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, 2x ECL86, EM84

Polovodiče/ Semiconductors: (1020A-5) 2x OC170, 4x GA203


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) a osmiobvodový (VKV) superhet s dvoukanálovým výkonovým zesilovačem a napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Vestavěný stereofonní gramofon HC646 (16, 33, 45, 78 ot.). Provedení 1020A-5 obsahuje dekodér TSD3A pro příjem stereofonního vysílání dle normy FCC Multiplex. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač M250C120, oddělená regulace výšek, hloubek a vyvážení kanálů, natáčecí feritová anténa, oddělené reproduktorové skříňky (nejsou na obrázku), každá s dvěma reproduktory, skleněná stupnice, dřevěná skříň, odklopné víko s gramofonem.

Capriccio je hudební skladba žertovného charakteru. Vzniká na základě aktuální nálady skladatele, cappricio znamená v italštině „rozmar“. Tato hudební forma byla známa již v baroku. Nejznámější skladatel capriccií byl Johann Sebastian Bach. Podobný význam má i ve výtvarných uměleckých oborech.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) - 8 circuit FM OIRT (66-73 MHz) stereo superheterodyn with stereo gramophone player HC646 (16, 33, 45, 78 rpm) for AC 120-220V/50Hz power supply. Keyboard for band and power switch, tube tuning indicator, selenium rectifier M250C120, bass/ treble/ balance control, ferrite antena rotation control knob. Wooden cabinet, glass scale, opening cover with player. Speakers in separated boxes (not shown). Version 1020A-5 have stereo decoder TSD3A for stereo FCC-Multiplex broadcasting.