Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1027A "Orfeus"

Rok výroby/ Production: 1972/73 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 3x KF124, 2x KC148, GC511/521, KA201, GA201, GA202, 2-GA206, KY130/80, 2x KY701

Cena/ Price (1973) 1980,- Kčs


Popis: Osmiobvodový (VKV OIRT), sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, ferritová anténa, plošné spoje. Třírychlostní (16, 33, 45 ot.) gramofon HC07/07 se stereofonní piezoelektrickou vložkou VK4302. Přijímač je typu 2827AB "Song Automatik" Oválný reproduktor. Plexisklová stupnice, dřevěná skříň, hliníkové knoflíky. Průhledný plexisklový kryt gramofonu.

Orfeus byl v řecké mytologii synem Múzy Kalliopé a říčního boha Oiagra nebo boha Apollóna. Byl to největší hudebník a pěvec řeckých mýtů.


Description: Transistor radiogram with 7 circuits AM (SW, MW, LW), 8 circuits FM receiver, 3-speed gramophone HC07/07 (16, 33, 45), piezo stereo pick-up . Oval speaker, ferrite antenna. Wooden cabinet, plexiglass scale, printed circuit board. Based on the 2827AB "Song Automatik" receiver.