Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1121A "Barytón"


Rok výroby/ Production: 1966/68 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84


Popis: Šestiobvodový (SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě, doplněný čtyřrychlostním gramofonem H205 (16, 33, 45, 78 ot.). Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač PM28RA, ovládání basů a výšek. Oválný reproduktor, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač je typu 433A "Carioca".

Baryton (z řec. – hluboko znějící) je střední mužský hlas mezi tenorem a basem. Původně označoval zcela nejhlubší hlas, ale od 17. století se používá pro střední a také statisticky nejběžnější mužský hlasový obor. Rozsah sólového barytonisty je od (G) A do g1 (as1)


Description: 6 circuit AM (MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, tube tuning indicator, selenium rectifier PM28RA, bass/treble control. Round speaker 165 mm, wooden cabinet, glass scale. Gramoplayer H205 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 433A "Carioca" receiver.