Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 433A "Carioca"

Rok výroby/ Production: 1965/67 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84


Popis: Šestiobvodový (SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač PM28RA, ovládání basů a výšek. Kruhový reproduktor o prům. 165 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přístroj se vyráběl rovněž jako stolní gramorádio 1019A "Piano" a stojanové gramorádio 1121A "Barytón".

Carioca je hudebni skladba - foxtrot, autor V. Youmans, G. Kahn, E. Eliscu.


Description: 6 circuit AM (MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, tube tuning indicator, selenium rectifier PM28RA, bass/treble control. Round speaker 165 mm, wooden cabinet, glass scale. Chassis was also used in radiograms 1019A "Piano" and 1121A "Baryton".