Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1019A "Piano"


Rok výroby/ Production: 1966/69 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, EAA91, ECL86, EM84


Popis: Šestiobvodový (SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, tónová clona, selenový usměrňovač PM28RA. Čtyřrychlostní (16, 33, 45, 78 ot.) gramofon HC643 pod odklopným krytem. Kruhový reproduktor o prům. 165 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Přijímač je typu 433A "Carioca".


Description: 6 circuit AM (MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 220V/50Hz. Keyboard function switch, tone control, selenium rectifier PM28RA. Round speaker 165 mm, wooden cabinet, glass scale. Gramoplayer HC643 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 433A "Carioca" receiver.