Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1126A "Adagio"


Rok výroby/ Production: 1970/71 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, ECF803, ECC83, ECL86, EM84

Polovodiče/ Semiconductors: GA201, 2-GA206, KA201, PM28RA


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) a osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Vestavěný gramofon HC10 (16, 33, 45 ot.). Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, nf vstupů a vypínání přijímače, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, plexisklová stupnice, dřevěná skříň, odklopné víko s gramofonem. Přijímač je typu 539A "Rigoletto".

Adagio [adádžo] (z ital. ad agio, klidně, pohodlně) je označení mírného hudebního tempa, které znamená „klidně“ nebo „volně“. Adagio je rychlejší než lento ("pomalu") a pomalejší než andante ("krokem"). Na metronomu mu odpovídá asi 66 - 76 úderů za minutu. V klasických hudebních formách sonáty, koncertu a symfonie bývá adagio (případně andante) druhá věta, mohou však být i jiná uspořádání. Velkým mistrem pomalých vět byl Ludwig van Beethoven. Některé takové věty se osamostatnily a hrají se jako krátké skladby.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) - 8 circuit FM OIRT (66-73 MHz) superheterodyne with gramophone player HC10 (16, 33, 45 rpm) for AC 120-220V/50Hz power supply. Keyboard for band and power switch, tube tuning indicator, bass/ treble control, ferrite antena. Wooden cabinet, plexiglass scale. Based on the 539A "Rigoletto" receiver.