Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 539A "Rigoletto"

Rok výroby/ Production: 1970/73 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, ECF803, ECC83, ECL86, EM84

Polovodiče/ Semiconductors: GA201, 2-GA206, KA501, PM28RA


Popis: Šestiobvodový AM (KV, SV, DV) a osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, nf vstupů a vypínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek, a hloubek, feritová anténa, kruhový reproduktor o průměru 200 mm, plexisklová stupnice, dřevěná skříň. Funkce AFC - samočinné doladění stanice na VKV rozsahu po stisku tlačítka. Chassis přijímače bylo použito ve stojanovém gramorádiu 1126A "Adagio". Konstrukce přijímače je shodná s přijímačem 538A "Stereodirigent" bez stereodekodéru a jednoho kanálu koncového zesilovače.

Rigoletto je název opery Giuseppe Verdiho z roku 1851. Autorem libreta je Francesco Maria Piave.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) - 8 circuit FM OIRT (66-73 MHz) superheterodyne for AC 120-220V/50Hz power supply. Keyboard for band and power switch, tube tuning indicator, bass/ treble control, ferrite antena. Wooden cabinet, glass scale, round speaker 200 mm Chassis was used also in gramocombination 1126A "Adagio".