Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1127A "Suita"

Rok výroby/ Production: 1972/73 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84

Polovodiče/ Semiconductors: 2-GA206, KA501, PM28RA

Cena/ Price (1973) 3100,- Kčs


Popis: Osmiobvodový (VKV OIRT), šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Vestavěný třírychlostní gramofon HC07/07 (16, 33, 45 ot). Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, ferritová anténa, plošné spoje. Oválný reproduktor 130 x 205 mm. Skleněná stupnice přes celou přední stěnu, dřevěná skříň, knoflíky z černého plastu s hliníkovými terči. Přijímač je typu 541A "Bohéma".

Suita je nejstarší instrumentální skladba se sledem několika tanečních skladeb, zpravidla ve stejné tónině, navzájem charakterově i pohybově kontrastních, proto i taneční suita. Vyvinula se z pomalého a rychlého tance (Urpaar) přidáváním dalších tanců.


Description: 6 circuits AM (SW, MW, LW), 8 circuits FM receiver, powered from AC net 120-220V/50Hz. Gramoplayer HC07/07 (16, 33, 45 rpm). Oval speaker 13 x 205 mm, ferrite antenna. Wooden cabinet, glass scale, printed circuit board. Base on the 541A "Bohéma" receiver.