Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 337B-1 "Bonny"

Rok výroby/ Production: 1970/71 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 5x OC170, 107NU70, KC508, GC511/521, GA201, GA202, 2-GA206, KA501

Cena/ Price (1973) 550,- Kčs


Popis: Stolní tranzistorový superhet (VKV OIRT, KV, SV, DV) s napájením z vestavěných baterií 4x 1,5V. Oválný reproduktor, feritová anténa, plošné spoje. Dřevěná skříň, stupnice z plexiskla, přípojka pro externí napájení a anténu.

Úprava VKV na normu CCIR


Description: Table transistor AM/FM superheterodyne powered from 4x 1,5V cells. Oval speaker, ferrite antena, printed circ. boards. Wooden cabinet, plexiglass scale, connector for external power and antena.