Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 402U

Rok výroby/ Production: 1951/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N, EM11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, elektronkový indikátor vyladění, bakelitová skříň. Mf kmitočet 452 kHz. Galvanicky oddělené vývody pro přídavný reproduktor.

Vývozní verze:

  • 402U-2: Odlišná ladicí stupnice.
  • 402U-5: Vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, KV4, SV. Mf kmitočet 468kHz.
  • 402U-7: KV1, KV2, KV3, KV4, SV. Stupnice bez názvů vysílačů. Mf kmitočet 468 kHz.

  • Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170mm, glass scale, tube tuning indicator, bakelite cabinet. Isolated connector for external speaker. IF frequency 452 kHz.

    Export version:

  • 402U-2: Different scale.
  • 402U-5: Wavebands SW1, SW2, SW3, SW4, MW. IF frequency 468 kHz.
  • 402U-7: SW1, SW2, SW3, SW4, MW. Scale without station names. IF frequency 468 kHz.