Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4110U "Oravan"Rok výroby/ Production: 1960/62 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, PABC80, PL82, PCL82, ECC82, PL81, PY83, DY86, 351QP44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, 40VS380 (selenový usměrňovač).


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Obrazovka s úhlopříčkou 35 cm, na přední stěně vlevo knoflíky pro ovládání hlasitosti s vypínačem sítě, tónová clona, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. Pod spodní hranou regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014, regulátor zaostření, vyjasňovač, výška obrazu a linearita. Přijímač vyšel z předchozího typu 4102U Mánes, jedná se o první televizor z Tesly Orava vlastní koncepce.

První provedení mělo ochranné sklo před obrazovkou s šípovitým tvarem směrem dolů a po obvodu skříně rámeček z eloxovaného hliníku, u další serie bylo sklo již obdélníkového tvaru a bylo možno ho jednoduchým způsobem vyjmout při čistění od prachu, při další modernizaci odpadl ozdobný rámeček a nápis ORAVAN se změnil z mosazného na plastový.

Přijímač ve své době patřil k nejlevnějším na trhu, stál 2600,- Kčs, pro porovnání televizor Lotos z Tesly Pardubice s úhlopříčkou 53 cm, moderní konstrukcí s plošnými spoji, vychylovacím úhlem 110 stupňů a dálkovým ovládáním stál v téže době 4500,- Kčs.


Description: All tube TV receiver with 12 channel carousel program switch. Sound system 6,5 MHz (OIRT), 35 cm CRT. Knobs on front side: left side - volume/power switch and tone control, right side - channel carousel switch and tuning. Knobs under mask - from left to right - contrast, horizontal and vertical synchronization, brightness. On back side connector for cable remote control 4PN05014 (volume, brightness), horizontal size and linearity, magnetic focus, antenna. Wooden cabinet, glass protection of screen. Some changes during production, the old version have "arrow" mask and metal lines around cabinet, then the protective glass was changed to user remove and last version have no metal lines and mark "Oravan" was made from plastic.