Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4210U-2 "Kamelie"

Rok výroby/ Production: 1962 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, 2x PCF82, 5x EF80, PCL84, PCL82, PACB80, PL84, ECH81, EAA91, PL36, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x 3NN41, 2x 7NN41, KA220/05


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, na pravém boku ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti a přepínání kanálů s laděním. Tlačítková souprava pro vypínání sítě, zapínání brilancí, konvertoru IV pásma a zdůraznění basů a výšek v reprodukci. 2 reproduktory, středotónový na levém boku a výškový pod dnem přístroje. Na zadní stěně přípojka pro kabelové dálkové ovládání 4PN05029 (ovládání kontrastu, jasu, hlasitosti a vypnutí přístroje). Dřevěná skříň, papírová maska pod ochranným sklem, plastový zadní kryt, plošné spoje včetně cívek kanálového voliče. Přístroj je odvozen z modelu 4211U-2 "Lotos", liší se jen menší obrazovkou.


Description: 12 channel VHF OIRT TV receiver for 220V/50Hz AC current. Sound system 6,5MHz. 43 cm picture tube with protective glass, on right side brightness, contrast, volume and channel carousel switch and tuning knob. On back cover connector for cable remote control 4PN05029 (brightness, contrast, volume and switch off). Wooden cabinet, paper mask under protective glass, plastic knobs and back cover. The TV is based on the 4211U-2 "Lotos" chassis.