Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4213U "Mimosa"

Rok výroby/ Production: 1964/65 (Tesla Pardubice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC88, 2x PCF82, EF183, 4x EF80, PCL84, PCL85, PCL86, 3x ECH84, PL500, PY88, DY86, 531QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 2x GA205, 2x 2NN75, 2x GA206, KA220/05 Cena / Price (1965): 4650,- Kčs


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) a napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 53 cm, na pravém boku ovládání jasu, kontrastu, hlasitosti a přepínání kanálů s laděním. Tlačítková souprava pro vypínání sítě, zapínání brilancí, konvertoru IV pásma a zdůraznění basů a výšek v reprodukci, výstup pro nahrávání na magnetofon. 2 reproduktory, fotoodpor pro samočinné řízení kontrastu v závislosti na vnějším osvětlení. Na zadní stěně přípojka pro kabelové dálkové ovládání 4PN05029 (ovládání jasu, hlasitosti a vypnutí přístroje). Dřevěná skříň, papírová maska pod ochranným sklem, plastový zadní kryt, plošné spoje včetně cívek kanálového voliče.


Description: 12 channel VHF OIRT TV receiver for 220V/50Hz AC current. Sound system OIRT 6,5MHz. 53 cm picture tube with protective glass, on right side brightness, contrast, volume and channel carousel switch and tuning knob. On back cover connector for cable remote control 4PN05029 (brightness, volume and switch off). Wooden cabinet, paper mask under protective glass, plastic knobs and back cover.