Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4214U "Korund"

Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, 2x EAA91, 2x PCL82, PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, KA220/05


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, vychylovací úhel 110°, poměr stran 5:4, ochranné vypouklé sklo. Na pravém boku přepínač kanálů a doladění, ovládání tónové clony a hlasitosti spojené s vypínačem napájení. Pod přední hranou zleva ovládání kontrastu, řádkové a snímkové synchronizace, jasu. Reproduktor o průměru 165 mm je umístěn na levém boku. Dřevěná skříň, plastová přední maska, papírová zadní a spodní stěna, odšroubovatelné dřevěné nohy. Na zadní stěně konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014

Korund, chemický vzorec Al2O3 (oxid hlinitý), je trigonální (klencový) minerál. Název je historický, pravděpodobně ze staroindického kuruvinda – rubín.


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 43 cm picture screen with protective glass, 110° deflection. On right side channel carousel and tuning, tone/volume control with power switch. Under front mask from left side contrast control, horizontal and vertical synchronization, brightness control. 165 mm round speaker on left side. Wooden cabinet, plastic mask, paper rear and bottom cover. On back side connector for cable remote control 4PN05014 (volume, brightness).