Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4216U "Jantár"


Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, 2x EAA91, 2x PCL82, PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 531QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, KA220/05

Cena: 4400,- Kčs

Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 53 cm, vychylovací úhel 110°, poměr stran 5:4, ochranné sklo. Na pravém boku přepínač kanálů a doladění, ovládání tónové clony a hlasitosti spojené s vypínačem napájení. Na horní zadní hraně ovládání kontrastu, řádkové a snímkové synchronizace, jasu. Reproduktor o průměru 165 mm je umístěn na levém boku. Dřevěná skříň, papírová maska pod ochranným sklem, papírová zadní a spodní stěna. Na zadní stěně konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014.


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 53 cm picture screen with protective glass, 110° deflection. On right side channel carousel and tuning, tone/volume control with power switch. On back upper edge contrast control, horizontal and vertical synchronization, brightness control. 165 mm round speaker on left side. Wooden cabinet, paper mask under protective glass, paper rear and bottom cover. On back side connector for cable remote control 4PN05014 (volume, brightness).