Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4310A "Marold"

Rok výroby/ Production: 1958/59 (Tesla Strašnice, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 4x PCF82, 4x EF80, ECH81, 6B32, PABC80, ECC83 3x PL82, PL36, PY83, DY86, EZ81, AW53-80

Polovodiče/ Semiconductors: 1NN40

Popis: Šestikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Napájení 120 nebo 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 53 cm, vlevo na panelu ovládání hlasitosti, basů a výšek, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. čtyři menší knoflíky pod spodní hranou ovládají jas, kontrast a obě synchronizace. Přípojka na kabelové dálkové ovládání jasu a hlasitosti 4PN05014. Samostatný nf zesilovač o výkonu 8W, 2 kruhové reproduktory o průměru 200 mm.

Luděk Alois Marold (7. srpna 1865 Praha-Malá Strana – 1. prosince 1898 Královské Vinohrady) byl český malíř a ilustrátor, který vytvořil největší obraz v Česku, panoramu Bitva u Lipan.


Description: TV receiver, 6 channel superheterodyne with 53 cm picture tube. Wooden cabinet, bakelite knobs, back and bottom covers from paper. Left double knob for volume, bass and treble controls, right double knob for channel selector and tuning. Small 4 knobs for brightness, contrast and synchronisations control. Connector for cable remote control (brightness, volume). Separated sound amplifier 8W, 2 round speakers 200 mm.