Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4317U "Muráň"

Rok výroby/ Production: 1960/61 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, PABC80, PL82, PCL82, ECC82, PL81, PY83, DY86, 430QP44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, 40VS380


Popis: Stojanový dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, na přední stěně vlevo knoflíky pro ovládání hlasitosti s vypínačem sítě, tónová clona, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. Pod spodní hranou regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014, regulátor zaostření, vyjasňovač, výška obrazu a linearita. Vyjímatelné přední ochranné sklo umožňuje dle potřeby čistit obrazovku od prachu. Přípojka drátového rozhlasu, vývod na připojení reproduktorového výstupu z jiného přijímače, prostor pro vestavění gramofonu. Dvoupásmová reproduktorová soustava s přepínáním zdroje signálu tlačítky TV-DR-RADIO. Na pravém boku skříně regulátor hlasitosti drátového rozhlasu.

Muráň je obec na Slovensku v okrese Revúca. Leží těsně vedle Národního parku Muráňská planina, v jeho ochranném pásmu.


Description: All tube TV console receiver with 12 channel carousel program switch. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Picture screen with 43 cm diameter. Knobs on front side: left side - volume/power switch and tone control, right side - channel carousel switch and tuning. Knobs under mask - from left to right - contrast, horizontal and vertical synchronization, brightness. On back side connector for cable remote control 4PN05014 (volume, brightness), horizontal size and linearity, magnetic focus, antenna. Wooden cabinet, glass protection of screen. 2 speakers, sound source switch for TV sound, external radio and wire radio broadcasting.