Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4320U "Diamant"

Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, 2x EAA91, 2x PCL82, PCL84, ECH81, PL36, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, KA220/05


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz), napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz. Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm, vychylovací úhel 110°, poměr stran 5:4. Na pravém boku přepínač kanálů a doladění, ovládání tónové clony a hlasitosti spojené s vypínačem napájení. Pod přední hranou zleva ovládání kontrastu, řádkové a snímkové synchronizace, jasu. Oválný reproduktor 130x205 mm je umístěn v oddělené skříni pod přijímačem. Dřevěná skříň, plastová maska, ochranné sklo před obrazovkou, papírová zadní a spodní stěna, stojan. Na zadní stěně konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014


Description: 12 channel OIRT norm TV receiver (6,5MHz sound intermediate), for 220V/50Hz power net. 43 cm picture screen with protective glass, 110° deflection. On right side channel carousel and tuning, tone/volume control with power switch. Under front mask from left side contrast control, horizontal and vertical synchronization, brightness control. Oval speaker 130x205 mm in lower box. Wooden cabinet, plastic mask, paper rear and bottom cover. On back side connector for cable remote control 4PN05014 (volume, brightness).