Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4411A "Color Fatra"


Rok výroby/ Production: 1978/80 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCL86, PCF802, ECC82, PCF200, PL504, PY88, PL508, PL509, PY500, 61LK3C

Polovodiče/ Semiconductors: 47 tranzistorů, 69 diod, 4 IO.


Popis: Pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb. Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 240W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 předvoleb ovládaných bezkontaktními senzorovými doteky, ovládání hlasitosti, jasu, kontrastu, vyvážení barev a barevné sytosti tahovými potenciometry. Barevná masková obrazovka typu Delta sovětské výroby o úhlopříčce 61 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Konstrukce přijímače vychází z předchozího modelu Tesla Color Spektrum 4409A, od kterého se liší senzorovou předvolbou programů, hranatější obrazovkou a konstrukčními úpravami zapojení. Přijímač je rozdělen na několik samostatných funkčních celků: signálovou desku s kanálovým voličem, dekodér barev, desku potenciometrů pro nastavení čistoty barev a zdrojovou část s rozkladovými obvody a koncovým nf zesilovačem. Tlačítka pro vypínání přístroje, přepínání zvukové normy a tónových clon.

Dřevěná skříň, plastový ovládací panel s bílými popisy funkcí potenciometrů a předvoleb. Kovový lem kolem obrazovky.


Description: VHF/UHF Color TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 240W. Color system SECAM IIIb. Antiimplosive 61 cm color mask Delta picture tube (USSR production), 8 program tune sensors, printed circuit boards. Wooden cabinet, plastic control panel and back cover.