Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4438A "Color 438"

Rok výroby/ Production: 1989/90 (Tesla Orava, n.p.)

Popis: Plně polovodičový pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb a PAL. Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 95W. Plynulé ladění v rozsahu všech televizních pásem, 8 mechanických předvoleb LPA-8, ovládání hlasitosti, basů, výšek, jasu, kontrastu a barevné sytosti otočnými potenciometry, tlačítko pro vypínání přístroje. Na zadní stěně videokonektor SCART s vypínačem povelového napětí 12V. Barevná masková obrazovka typu "In line" československé výroby o úhlopříčce 56 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon a další reproduktor.

Dřevěná skříň, plastová maska šedé barvy, odklopný kryt ladicích potenciometrů a zvukových konektorů.

Další z mnoha variací na základní model Color 416


Description: VHF/UHF Color all transistor/IC TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 95W. Color system SECAM IIIb and PAL. Antiimplosive 56 cm color mask "In line" picture tube (Czechoslovakia production), 8 program mechanical presets, tape recorder sound output, SCART, printed circuit boards, switching power supply. Wooden cabinet, plastic mask and back cover. Based on the chassis Color 416 construction.