Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 534A "Traviata"


Rok výroby/ Production: 1960 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80

Popis: Šestiobvodový AM (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C100. Skleněná stupnice, dřevěná skříň, mosazná lišta, bílý plastový nápis "Traviata", mosazné terče na knoflících. Oddělená reproduktorová skříň s jedním oválným reproduktorem 200 x 151 mm a dvěma kruhovými výškovými o prům. 100 mm.
Přístroje obsahující stejné chassis:

 • Přijímač 527A "Melódia"
 • Stolní gramorádio 1005A "Poem"
 • Stojanové gramorádio Supraphon LE640
 • La traviata (italsky Zbloudilá, na českých jevištích uváděna též jako Traviata nebo Violetta) je opera o třech dějstvích, kterou na námět románu Alexandra Dumase mladšího Dáma s kaméliemi napsal Giuseppe Verdi.


  Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW), 8 circuit FM OIRT superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, Ferrite antena, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C100. Separated speaker box with oval speaker 200 x 150 mm and 2 round speakers 100 mm for high tones. Wooden cabinet, glass scale, metal line, white plastic sign "Traviata".

  Receivers with the same type of chassis:

 • Receiver 527A "Melódia"
 • Table radiogram 1005A "Poem"
 • Radio console Supraphon LE640