Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon LE640

Rok výroby/ Production: LE640: 1960/61, LE640A: 1961/62 (Tesla Litovel, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, 6F31, 6B32, 6BC32, PL82, EM80

Popis: Šestiobvodový AM (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě, doplněný čtyřrychlostním gramofonem H21.5. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, feritová anténa, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač B250C100. Oválný reproduktor 200 x 150 mm a výškový reproduktor o průměru 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň s prostorem pro gramodesky na nožičkách. Přijímač je typu 527A "Melódia", LE640A má upravený přijímač bez rozdělení pásma SV a KV.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz with gramoplayer H21.5. Keyboard function switch, ferrite antena, tube tuning indicator, selenium rectifier B250C100. Oval speaker 200 x 150 mm and round high tone speaker 100 mm. Wooden cabinet, case for records, glass scale. Based on the 527A "Melódia" receiver.