Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 536A "Teslaton"

Rok výroby/ Production: 1965/67 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL86, EM84


Popis: Šestiobvodový AM (KV, SV, DV) - osmiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vypínání přijímače, přepínání tónových rejstříků a feritové antény, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, selenový usměrňovač PM28RA, plošné spoje. 3 reproduktory, oválný 255 x 160 mm a 2 kruhové o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Šasi přijímače je použito rovněž ve stolním gramorádiu 1014A "Fuga" a skříňových gramorádiích Supraphon LE680A-5, 1122A "Humoreska" a 1122A-2 "Humoreska 2".


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM OIRT superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Rotate ferrite antena, keyboard function switch, bass/treble control, selenium rectifier PM28RA, printed circuit board. Oval speaker 255 x 160 mm and 2 round 100 mm high tone speakers for 3D sound. Wooden cabinet, glass scale. Chassis was used also in radiogram 1014A "Fuga" and consoles Supraphon LE680A-5, 1122A "Humoreska", 1122A-2 "Humoreska 2".