Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1122A "Humoreska "

Rok výroby/ Production: 1967/68 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, ECL86, EM84


Popis: Skříňové gramorádio s využitím přijímače 536A "Teslaton". Šestiobvodový (KV, SV, DV) - osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, vypínání přijímače, přepínání tónových rejstříků a feritové antény, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, selenový usměrňovač PM28RA, plošné spoje. Čtyřrychlostní gramofon HC646 (16, 33, 45, 78 ot.) pod odklápěcím krytem. 2 reproduktory, oválný 255 x 160 mm a kruhový o prům. 100 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.

Humoreska je literární žánr definovaný jako krátká povídka nebo novela s humoristickým obsahem, literární miniatura v próze nebo ve verších. Vyznačuje se úsměvným až rozmarným tónem. Má žertovný obsah, smírné vyústění, avšak jako humoristická literatura vůbec spojuje komično s vážnějším společenským cílem. Známá je hudební skladba Humoreska od Antonína Dvořáka, podle které byl zřejmě přijímač pojmenován.


Description: Radio console with 6 circuits AM - 8 circuits FM receiver, 4- speed gramophone HC646 (16, 33, 45, 78 rpm), piezo pick-up with 2 needles. Two speakers, rotation ferrite antenna, sound selector, bass/treble regulation, selenium rectifier PM28RA. Wooden cabinet, glass scale, printed circuit board. Based on the 536A "Teslaton" receiver.