Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 542A "Nora"

Rok výroby/ Production: 1972/73 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84

Polovodiče/ Semiconductors: 2-GA206, KA501, PM28RA

Cena/ Price (1973) 1700,- Kčs


Popis: Osmiobvodový (VKV OIRT), šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a nf vstupů, ferritová anténa, plošné spoje. Oválný reproduktor v samostatné skříňce. Skleněná stupnice přes celou přední stěnu, dřevěná skříň, knoflíky z černého plastu s hliníkovými terči. Chassis je použito rovněž v gramorádiu 1026A "Andante" a 1128A "Pastorale". Konstrukce přijímače je shodná s přijímači 541A "Bohéma" a 543A "Verdi".

Nora — klasická divadelní hra od Henrika Ibsena.


Description: 6 circuits AM (SW, MW, LW), 8 circuits FM receiver, powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker in separated box, ferrite antenna. Wooden cabinet, glass scale, printed circuit board. Chassis was used also in gramocombination a 1026A "Andante" and 1128A "Pastorale".