Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 543A "Verdi"

Rok výroby/ Production: 1973/74 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, ECC83, EL84, EM84, 2-GA206, KA501, PM28RA

Polovodiče/ Semiconductors: 2-GA206, KA501, PM28RA

Cena/ Price (1973) 1650,- Kčs


Popis: Osmiobvodový (VKV OIRT), šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, ferritová anténa, plošné spoje. Kruhový reproduktor o průměru 160 mm, skleněná stupnice přes celou přední stěnu, dřevěná skříň, knoflíky z černého plastu s hliníkovými terči. Konstrukce přijímače je shodná s přijímači 541A "Bohéma" a 542A "Nora".

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (10. října 1813 Le Roncole u Busseta – 27. ledna 1901 Milán) byl italský hudební skladatel.


Description: 6 circuits AM (SW, MW, LW), 8 circuits FM receiver, powered from AC net 120-220V/50Hz. Round speaker 160 mm diameter, ferrite antenna. Wooden cabinet, glass scale, printed circuit board.